Startpagina

Cellolessen

Cellomuziek

Marktplaats

Orkestdirectie

Concerten

Orkesten

Biografie

Repertoire

Bibliotheek

Links

ContactCelloles voor kinderen en volwassenen

Al meer dan 20 jaar kan men in Houten en Diemen cello leren spelen. De ervaring leert dat zowel jong als oud veel plezier beleven aan de lessen, maar vooral ook aan de mogelijkheid om met anderen samen te musiceren. De cello is een sociaal instrument. Toch kan men ook solistisch spelen. De lessen volgen een grondig leerplan, waarin tevens wordt gewerkt aan Algemene Muzikale Vorming een beetje muziektheorie en samenspel. Voorop staat muzikaal plezier. De lessen kunnen in overleg met de docent in kleine groepen of individueel worden verkregen. Bijvoorbeeld; drie leerlingen in een uur.  Voordelen van groepsles zijn: meer lestijd, minder faalangst, veel samenspeelmogelijkheid en gezelliger. De groepen worden samengesteld met leerlingen van gelijk niveau en leeftijd. Er worden lessen op zowel beginnend als gevorderd niveau gegeven.


Kosten: cursusjaar 2020/2021 zijn te Houten:

38 lessen a 20 min.    750,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Vanaf 12 jaar niet mogelijk.
38 lessen a 30 min.    900,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Volwassenen  1089,- euro, incl. Btw 21%
38 lessen a 45 min.  1320,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Volwassenen  1600,- euro, incl. Btw 21%
19 lessen a 60 min.    900,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Volwassenen  1089,- euro, incl. Btw 21%
10 lessen a 30 min.    300,- euro   beneden 21 jaar  oud   Volwassenen    363,- euro, incl. Brw 21%

Kosten: cursusjaar 2020/2021 zijn te Diemen:
38 lessen a 20 min.    720,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Vanaf 12 jaar niet mogelijk.
38 lessen a 30 min.    850,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Volwassenen  1011,- euro, incl. Btw 21%
38 lessen a 45 min.  1275,- euro   beneden 21 jaar  oud.  Volwassenen  1517,- euro, incl. Btw 21%
10 lessen a 30 min.    300,- euro   beneden 21 jaar  oud   Volwassenen    363,- euro, incl. Brw 21%

Instrument

Bij het volgen van de lessen dient de cursist te beschikken over een instrument. Huur en/of aanschaf van een passend instrument kan in overleg met de docent worden geregeld.


Inschrijving

Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk via een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.  U wordt verzocht het formulier ingevuld en  ondertekend in te leveren of op te sturen voor aanvang van de lessen.
Inschrijfformulier HoutenInschrijfformulier Diemen
Betaling
Betaling moet in principe per maand en op de eerste van de maand zijn voldaan. Betaling kan ook per half jaar.
IBAN: NL56 INGB 0000 167210
t.n.v.  T. de Vries,
Burg.Bickerstraat 36 1111 CC Diemen

Restitutie
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les later ingehaald of er wordt voor vervanging gezorgd. Restitutie kan worden aangevraagd wanneer meer dan drie lessen uitvallen door afwezigheid van de docent. Tussentijds stoppen met de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing naar een andere gemeente of langdurige afwezigheid door overmacht, dit ter beoordeling van de docent en op schriftelijk verzoek.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties, volgens midden Nederland, wordt geen les gegeven. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt in overleg met de docent.


Verhindering
Bij verhindering wordt de cursist verzocht zich tijdig af te melden bij de docent.

Plaats en tijd
De lessen worden gegeven in:
Houten:
Theater aan de Slinger, De Slinger 40 / Cultuurcentrum Schoneveld / Basischool "Het Mozaiek"
Diemen:
Burg.Bickerstraat 36 1111 CC Diemen/Theater de Omval, Diemen.

De cellodocent
Mijn naam is Taco de Vries, en ik ben afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht.
Zie  Biografie

Home